Trung Tâm Ngoại Ngữ Elite - Khóa học Tiếng Anh thiếu niên | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh thiếu niên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng học viên: Từ 13 - 17 tuổi.

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp BrainMax- Tiếng Anh Phát Triển Trí Não

Mô tả khóa học:

  • Trước khi bắt đầu khóa học, các học viên sẽ được tham gia buổi học tạo động lực với các hoạt động nhóm, thực hiện những bài tập thể dục trí não, tham gia các hoạt động chủ đích của BrainMax...

  • Luyện thi chứng chỉ Cambrdge KET, PET, FCE.

Lợi ích khóa học

  • Hỗ trợ quá trình học tiếng Anh ở trường phổ thông

  • Xây dựng một nền tảng tiếng Anh vững chắc

  • Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế KET, PET, FCE, TOEFL Junior, TOEFL iBT, IELTS, TOEIC.