Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học TOEFL ITP cao cấp (530-600)

Khóa học TOEFL ITP cao cấp (530-600)

Trình độ

TOEFL IBT

Thời lượng

40 buổi

Chương trình

Luyện tập các bài nghe với tốc độ nhanh và từ vựng phức tạp.Thực hành điền khuyết và tìm lỗi trong cấu trúc câu.Nâng cao khả năng đọc hiểu với các bài thi thật.Thực tập viết các bài tiểu luận.Thực hành Test với các bài thi thật.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

8.0
Tốt
2 đánh giá