You need to enable JavaScript to run this app.

IELTS Foundation IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Khóa học IELTS Foundation cung cấp các kiến thức nền tảng cho những bạn mới bắt đầu làm quen với học IELTS.

Khóa học giúp nâng cao khả năng phản xạ, sự tự tin, vốn từ vựng và khả năng phát âm chuẩn xác, cung cấp những kiến thức nền tảng về chương trình học IELTS.

Lợi ích khóa học

  • Đội ngũ chuyên gia hàng đầu
  • Chương trình học tập chất lượng hiệu quả
  • Môi trường học tập quốc tế năng động
  • Chi phi hợp lí
  • Dịch vụ từ trái tim

Có thể bạn quan tâm