You need to enable JavaScript to run this app.

Pre IELTS IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

+ Đối tượng:

Dành riêng cho các bạn chưa tự tin sử dụng tiếng anh trong môi trường học thuật và giao tiếp hằng ngày.

+ Phương pháp giảng dạy:

  • Hướng dẫn và luyện tập tất cả các kiến thức cần thiết để chuẩn hóa hệ thống phát âm. Tập trung đi sâu vào phần Task 1 và Task 2 trong bài thi IELTS Speaking.
  • Cung cấp chi tiết kỹ thuật cấu trúc bài essay trong IELTS Writing và cách thức brainstorm câu trả lời cho phần Part 3 cho IELTS Speaking.
  • Hệ thống các điểm ngữ pháp căn bản trong bài thi IELTS. Giáo trình lớp Pre IELTS còn cung cấp các hướng dẫn ngữ pháp quan trọng từ trường đại học Cambridge
  • Cung cấp và hướng dẫn cách sử dụng vốn từ vựng sử dụng cho các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS.

+ Mô tả khóa học

Làm quen và phân tích cấu trúc bài thi IELTS và các tiêu chí chấm thi IELTS.

Lợi ích khóa học

  • Đội ngũ chuyên gia hàng đầu
  • Chương trình học tập chất lượng hiệu quả
  • Môi trường học tập quốc tế năng động
  • Chi phi hợp lí
  • Dịch vụ từ trái tim

Có thể bạn quan tâm