Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm KTDC Group5

Xác nhận là học viên

lớp học Ielts

Ưu điểm":
Tốt tôt tối

Khuyết điểm:
Học phí Học phí Học phí

Trải nghiệm:
Nếu tôi có điệu kiện sẽ tiếp tục học ở đây, Chương trình giảng dạy tốt, nhưng so với mức giá chung thì còn khá mắc