Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group5

Được xác thực bởi EBIV

lớp học Ielts

Ưu điểm:
Tốt tôt tối

Khuyết điểm:
Học phí Học phí Học phí

Trải nghiệm:
Nếu tôi có điệu kiện sẽ tiếp tục học ở đây, Chương trình giảng dạy tốt, nhưng so với mức giá chung thì còn khá mắc

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?