Trịnh Thị Mai Anh đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group5

Khuyến khích Được xác thực bởi EBIV

Môi trường học tập chất lượng

Ưu điểm:
học phí vừa phải với sinh viên đội ngủ giảng viên 100% người bản xứ rất nhiệt tình cơ sở tốt

Khuyết điểm:
Giờ học cho học viên chưa linh hoạt lắm

Trải nghiệm:
Các giảng viên rất nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ học viên, mức độ quan tâm rất ok, phương pháp học hiệu quả, giúp bản thân tiến bộ hơn trước nhiều

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?