Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group (ktdcgroup.vn)4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Phù hợp cho những bạn muốn học ielts

Ưu điểm:
học phí vừa phải, chất lượng giảng dạy đảm bảo

Khuyết điểm:
cơ sở vật chất chưa được ổn

Trải nghiệm:
Đây là môi trường khá phú hợp với các bạn muốn học ielts. Mặt bằng chung khá đồng đều, giúp các bạn học tập tốt hơn.