Loan Phạm đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky5

Khuyến khích

chất lượng tốt

Ưu điểm:
học phí ổn, dạy dễ hiểu

Khuyết điểm:
không có nhược điểm

Trải nghiệm:
mình thấy không hối hận khi đã chọn trung tâm và hoàn thành khóa học này

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?