Loan Phạm đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)5

Khuyến khích

chất lượng tốt

Ưu điểm:
học phí ổn, dạy dễ hiểu

Khuyết điểm:
không có nhược điểm

Trải nghiệm:
mình thấy không hối hận khi đã chọn trung tâm và hoàn thành khóa học này