Trần Nhật Tiến đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky5

Khuyến khích

chuyên nghiệp

Ưu điểm:
trình độ giảng viên cao, giáo án hay

Khuyết điểm:
học phí cao

Trải nghiệm:
cách giảng dạy thu hút, quan tâm đến học viên, thân thiện

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?