Gia Huy đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Luyện thi TOEIC ở đây cũng OK lắm! Lúc kiểm tra đầu vào tôi chưa được 450 nữa :) Nên được xếp vào học lớp TOEIC 450, bây giờ TOEIC cũng trên 600 rồi! thỉnh thoảng hen hen cũng được 700 điểm.