Bài Tập Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Tập Nhiều

Ưu điểm

Thầy cô hòa đồng, vui vẻ, dạy rát tốt, dễ hiểu.
Những bài đọc hay, chủ đề trao đồi, phả biện thú vị.

Điểm cần cải thiện

Giảm bài tập, please!
Giảm học phí tí xíu.
Có nhiều trải nghiệm thực tế hơn.
Cho nghỉ Tết.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lời khuyên cho các bạn là: "Nhớ chăm chỉ làm bài tập nha mọi người!".

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn