Chất Lượng Giáo Viên Và Giáo Trình Tốt. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Và Giáo Trình Tốt.

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên và giáo trình tốt.
Cách tổ chức lớp học tốt.
Giờ học vui, thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Kỹ năng tiếng Anh cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn