Chất Lượng Giáo Viên Và Giáo Trình Tốt. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giáo Viên Và Giáo Trình Tốt.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên và giáo trình tốt.
Cách tổ chức lớp học tốt.
Giờ học vui, thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Kỹ năng tiếng Anh cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.