Chương Trình Đào Tạo Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chương Trình Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

Chương trình: Chương trình giảng dạy sinh động, các chương trình học IELTS, TOEIC tốt, sinh động, hiệu quả, các khóa học bình thường của YOLA cũng rất hay.
Giảng viên năng động, thân thiện, có nhiều kinh nghiệm.
Môi trường: trường đẹp, hiện đại, lớp học hiện đại.

Điểm cần cải thiện

Bài tập: Trường có thế cho rõ từng ngày cho từng bài homework, có nhiều lúc em sẽ dễ lộn sang bài của buổi cũ.
Học phí: hơi cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tập trung trong giờ vì chương trình của YOLA là chương trình tiếng Anh 100% nên sẽ có nhiều từ vựng khó.
Các bạn nên giữ lại các cuốn vở YOLA tặng để có thể dùng cho tới khóa sau.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn