Có Giáo Viên Nước Ngoài. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Có Giáo Viên Nước Ngoài.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Được giao tiếp thường xuyên với giáo viên nước ngoài.

Điểm cần cải thiện

Nghỉ lễ nhiều hơn!!!
Giảm bài tập!

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên giao tiếp nhiều với bạn bè và giáo viên bằng tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.