Có Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- Có học xen lẫn giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.
- Lớp có máy lạnh quá lạnh.
- Có cơ sở vật chất tốt: máy chiếu, máy lạnh, bảng trắng, bàn, ghế...

Điểm cần cải thiện

- Wifi yếu
- Thường ít ăn liên hoan cuối khóa.
- Số học sinh khá đông nên lớp khá chật.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có lần, cuối khóa cô có cho đặt đồ ăn liên hoan.
- Thú vị, học đây cho vui!
- Nhớ bao đồ ăn nhó!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn