Có Những Bài Rất Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Những Bài Rất Thú Vị

Ưu điểm

- Cơ sở hạ tầng tốt và có các trang thiết bị tốt.
- Giáo viên Joe và cô Chi dạy em rất thích, đem lại cho em một cảm giác dễ chịu.
- Có những bài rất thú vị và có thể áp dụng vào cuộc sống.

Điểm cần cải thiện

- Sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên cẩn thận về bài tập ở đây, rất nhiều nhiệm vụ và khá khó.
- Trải nghiệm ở đây thì như vượt sông lội biển, một lần không làm bài thì bị gửi tin nhắn, những lời hay ý bựa của bố mẹ cứ bay vào mặt em.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn