Cơ Sở Vật Chất Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Nhân viên thân thiện.
- Giảng viên có nhiều kinh nghiệm.

Điểm cần cải thiện

- Mở thêm nhiều hoạt động về lễ hội, hoạt động ngoài trời.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khi tham gia học ở YOLA hãy tham gia những buổi rèn luyện kỹ năng được YOLA tổ chức để nâng cao trình độ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.