Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Nhân viên thân thiện.
- Giảng viên có nhiều kinh nghiệm.

Điểm cần cải thiện

- Mở thêm nhiều hoạt động về lễ hội, hoạt động ngoài trời.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khi tham gia học ở YOLA hãy tham gia những buổi rèn luyện kỹ năng được YOLA tổ chức để nâng cao trình độ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn