Cơ Sở Vật Chất Tốt, Hiện Đại - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Hiện Đại

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt, hiện đại.
- Các anh chị hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình, thân thiện và tích cực.
- Thầy, cô dạy vui tính, dễ hiểu và cặn kẽ về bài học.

Điểm cần cải thiện

- Nên có thêm những ưu đãi về học phí.
- Có thêm những buổi giao lưu với học viên để cải thiện thêm khả năng nghe, giao tiếp và có thể truyền được sự tích cực cho các bạn học viên về bộ môn tiếng Anh hoặc trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Được hỗ trợ và tiếp thêm nhiều kiến thức mới như về từ vựng, ngữ pháp...
- Kỹ năng nghe, nói tốt hơn và gặp được tiếp xúc với nhiều bạn mới hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.