Cơ Sở Vật Chất Tốt, Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ.

Ưu điểm

Giảng dạy trực quan.
Giáo viên thân thiện.
Cơ sở vật chất tốt, nhiều chính sách hỗ trợ.

Điểm cần cải thiện

Bài tập nên in ra giấy.
Website nhiều lỗi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt, vui, thú vị, học được nhiều thông qua trò chơi, lượng bài tập về nhà nhiều và phải làm trên máy tính.
Nên làm bài đầy đủ, đi học đủ buổi, nên tự học thêm ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn