Cơ Sở Vật Chất Tốt, Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Giảng dạy trực quan.
Giáo viên thân thiện.
Cơ sở vật chất tốt, nhiều chính sách hỗ trợ.

Điểm cần cải thiện

Bài tập nên in ra giấy.
Website nhiều lỗi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt, vui, thú vị, học được nhiều thông qua trò chơi, lượng bài tập về nhà nhiều và phải làm trên máy tính.
Nên làm bài đầy đủ, đi học đủ buổi, nên tự học thêm ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.