Cơ Sở Vật Chất Tốt, Thầy Cô Nhiệt Tình, Giáo Trình Hay. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Thầy Cô Nhiệt Tình, Giáo Trình Hay.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Các anh chị, thầy cô nhiệt tình.
Bài đọc trong sách hay và thú vị.

Điểm cần cải thiện

Giảm học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Làm bài tập cho đầy đủ, không là ba mẹ biết là vụt bây giờ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.