Có Thể Nói Lên Ý Kiến Riêng Của Mình - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Có Thể Nói Lên Ý Kiến Riêng Của Mình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Các anh chị trợ giảng, tư vấn rất nhiệt tình, năng động, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.
- Những bài học khoa học bằng tiếng Anh rất thú vị, em có thể nói lên ý kiến riêng của mình.
- Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Giảm số lượng bài tập về nhà.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cải thiện kỹ năng speaking vì được nói lên ý kiến riêng của mình với người nước ngoài.
- Cải thiện kỹ năng listening vì được luyện tập bằng những video khoa học tiếng Anh bổ ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.