Có Website Hỗ Trợ Việc Học. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Website Hỗ Trợ Việc Học.

Ưu điểm

Có website để review và làm homework.
Engaging teachers.
Có hệ thống học bù.

Điểm cần cải thiện

Website làm bài có thể đưuọc cải thiện để tót và đa dạng hơn. Lỗi chính tả có thể được nữa.
Cần phải tăng cường hỗ trợ riêng từng bạn.
Nên có server website vững hơn không nên bị crash.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây rất vui và khuyến khích các bạn có điều kiện thì nên học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn