Đội Ngũ Giáo Viên Có Kinh Nghiệm. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Giáo Viên Có Kinh Nghiệm.

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm.
Phòng học đầy đủ, tiện nghi, thoáng.
Anh chị CC nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không nên để 1 lớp hơn 20 học viên mới chia lớp (rồi phòng cũng không rộng và chỉ có 1 giáo viên).
Không làm bài tập gửi tin nhắn cho phụ huynh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học tương đối sôi động.
Bài test cho các lớp tương đối khó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn