Giảng Dạy Không Quá Nhanh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Dạy Không Quá Nhanh

Ưu điểm

- Quà tặng thêm từ trung tâm.
- Thân thiện.
- Giảng dạy không quá nhanh.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Ở đay học cũng được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn