Giảng Dạy Không Quá Nhanh - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giảng Dạy Không Quá Nhanh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Quà tặng thêm từ trung tâm.
- Thân thiện.
- Giảng dạy không quá nhanh.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Ở đay học cũng được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.