Giảng Viên Có Chuyên Môn Cao | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giảng Viên Có Chuyên Môn Cao

Ưu điểm

- Giáo viên và các anh chị hướng dẫn cực kì thân thiện.
- Cơ sở vật chất ở trung tâm rất tiện nghi và tốt.
- Giảng viên có chuyên môn cao, giảng dạy rất tốt và năng động.

Điểm cần cải thiện

- Bàn ghế ở trung tâm tốt nhưng hơi nhỏ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình cảm thấy học ở YOLA rất thoải mái, giúp mình cải thiện thêm rất nhiều về mặt ngoại ngữ của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn