Giáo Trình Đa Dạng, Bổ Ích | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Đa Dạng, Bổ Ích

Ưu điểm

- Số lượng học viên trong mỗi lớp không quá đông.
- Giáo trình đa dạng, bổ ích.
- Giáo viên + các chị hành chính văn phòng dễ thương.
- Giáo viên dạy dễ hiểu (thầy Brendon, thầy Hao Diep).

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tăng sự tự giác làm bài tập của mình hơn.
- Cải thiện phát âm, ngữ pháp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn