Giáo Trình Đa Dạng, Bổ Ích - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Trình Đa Dạng, Bổ Ích

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Số lượng học viên trong mỗi lớp không quá đông.
- Giáo trình đa dạng, bổ ích.
- Giáo viên + các chị hành chính văn phòng dễ thương.
- Giáo viên dạy dễ hiểu (thầy Brendon, thầy Hao Diep).

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tăng sự tự giác làm bài tập của mình hơn.
- Cải thiện phát âm, ngữ pháp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.