Giáo Trình Hay - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Trình Hay

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Thầy cô dạy ổn, tốt.
- Giáo trình hay, phù hơp trình độ.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện về bàn ghế (to hơn cái cũ).
- Học viên chỉ nên có 8 - 10 người/lớp.
- Phát triển nâng cao thêm nội dung, chất lượng bài giảng.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên ở đây rất thân thiện va tích cực trả lời câu hỏi học viên.
- Cứ giao tiếp thoải mái, không sợ sai (sai thì thầy/cô sửa).
- Bài tập về nhà không quá khắt khe về khoảng thời gian hạn chót.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.