Giáo Trình Hay, Giáo Viên Tốt. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Hay, Giáo Viên Tốt.

Ưu điểm

Nội dung sách học hay, nhiều từ mới, nhiều bài tập. Cơ sở vật chất khá tốt (máy lạnh, bảng, máy chiếu...)
Nhân viên, giáo viên... tận tình, quan tâm học viên.
Nhiều đô chơi vui, bổ ích.

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao.
Bài tập về nhà nên có nhiều đáp án.

Trải nghiệm và lời khuyên

Gặp nhiều bạn bè, giáo viên tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn