Giáo Trình Hay, Giáo Viên Tốt. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Trình Hay, Giáo Viên Tốt.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Nội dung sách học hay, nhiều từ mới, nhiều bài tập. Cơ sở vật chất khá tốt (máy lạnh, bảng, máy chiếu...)
Nhân viên, giáo viên... tận tình, quan tâm học viên.
Nhiều đô chơi vui, bổ ích.

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao.
Bài tập về nhà nên có nhiều đáp án.

Trải nghiệm và lời khuyên

Gặp nhiều bạn bè, giáo viên tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.