Giáo Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên

Ưu điểm

Cô Hà Thị Bích Ngọc vì cô dạy hay vui, cổ xinh, fan KPOP, cho nói tiếng Việt.

Điểm cần cải thiện

Không được báo học sinh chưa làm bài tập về nhà cho phụ huynh.
Giảm học phí.
Giảm bài tập, không cho bài Writing nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhớ làm full bài tập. Nếu không là bị báo về phụ huynh chưa làm gì cả.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn