Giáo Viên Chuyên Nghiệp - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Chuyên Nghiệp

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Sự chuyên nghiệp của giáo viên: luôn chuẩn bị bài đầy đủ, giảng bài dễ hiểu, thân thiện, giúp em cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Sửa bài tập về nhà đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

Giảm bài tập.
Tạo thêm nhiều sân chơi tiếng Anh cho học viên.
Giảm số lượng học viên trong cùng một lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.