Giáo Viên Chuyên Nghiệp | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

Sự chuyên nghiệp của giáo viên: luôn chuẩn bị bài đầy đủ, giảng bài dễ hiểu, thân thiện, giúp em cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Sửa bài tập về nhà đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

Giảm bài tập.
Tạo thêm nhiều sân chơi tiếng Anh cho học viên.
Giảm số lượng học viên trong cùng một lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn