Giáo Viên Dạy Dễ Hiểu | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Giáo viên dạy dễ hiểu, vui tính, có nhiều trò chơi. (The way teachers teach is very easy to understand, funny, lots of game).
- Ôn tập hiệu quả. (Effective reviewing).
- Nhân viên rất vui vẻ, luôn luôn giúp đỡ. (Staff are friendly, helpful)

Điểm cần cải thiện

- Không có (None).

Trải nghiệm và lời khuyên

Những học viên mới nên làm quen với giáo viên mới, môi trường mới và các ngoại khóa mà trung tâm tổ chức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn