Giáo Viên Tận Tâm - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Viên Tận Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Giáo viên tận tâm, có nhiều trò chơi để giúp học sinh hiểu bài hơn.
- Các anh chị nhân viên nhiệt tình, thân thiện, hỗ trợ học bù...

Điểm cần cải thiện

- Nên có giáo viên nước ngoài.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường học tập thân thiện, các kỹ năng được nâng cao.
- Lời khuyên: ôn lại bài khi về nhà để hiểu và nhớ rõ hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.