Giáo Viên Tương Tác Với Học Sinh Nhiều - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Tương Tác Với Học Sinh Nhiều

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Quá trình học tốt bởi vì giáo viên tương tác với học sinh nhiều, có lưu giáo trình lại trên mạng để học sinh học tập hiệu quả hơn.

Điểm cần cải thiện

- Nên tập trung vào phần từ vựng chuyên môn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.