Good Environment For Studying - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Good Environment For Studying

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Nice book, interesting topics.
- Debates.
- Funny lessons, TA, teachers and friends.

Điểm cần cải thiện

- Less presentations.
- Less homework.
- More game in the lessons.

Trải nghiệm và lời khuyên

You should try your best here because it's very interesting.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.