Học Khá Dễ Hiểu | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Khá Dễ Hiểu

Ưu điểm

- Giáo viên, TA thân thiện, cô Melani rất thân thiện và dạy rất dễ hiểu.
- Học khá dễ hiểu.
- Có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ học.

Điểm cần cải thiện

- Không bài tập, EDX hay bị hư.
- Cần thêm quầy nấu mì ăn liền.
- Máy lạnh, máy tính hay hư.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên chuẩn bị tâm lý vì giáo viên rất thân thiện.
- Không nên làm bài tập vì nó rất nhiều.
- Cần đi sớm hơn 5'.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn