Học Phí - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

N/A.

Điểm cần cải thiện

- Tăng giá học phí do cải tạo cơ sở vật chất nhưng khi học thì vẫn vậy. (Tăng hơn thời gian cũ 3 triệu/khóa).
- 1 số giáo viên chưa có kỹ năng dạy (mặc dù giỏi nhưng giảng em không hiểu), không nâng kỹ năng đó.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hên xui sẽ gặp giáo viên vô cùng có tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.