Học Phí Cao - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Phí Cao

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên năng động.
- Cơ sở vật chất tốt và sạch sẽ.

Điểm cần cải thiện

- Chất lượng dịch vụ chưa tốt, quá mắc tiền nhưng không nhận lại được bao nhiêu.
- Giáo viên cần để ý đến học sinh nhiều hơn.
- Tạo điều kiện cho các em học sinh được học và chơi.
- Tăng giá tiền học mỗi khóa tuy chất lượng dịch vụ không hơn bao nhiêu.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nếu các bạn mất căn bản thì đừng nên vào.
- Dành cho các bạn có tinh thần tự học cao.
- Giá tiền cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.