Khá Tốt Và Vui. | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Khá Tốt Và Vui.

Ưu điểm

Các anh chị trợ giảng và staff rất thân thiện.
Chương trình học chất lượng.
Bạn bè hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Giảm bài tập, please!
Có nhiều trải nghiệm thực tế hơn.
Xây canteen.
Giảm học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khá tốt và vui.
Nên cân nhắc về chương trình học.
Kỹ năng tiếng Anh cải thiện nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn