Môi Trường Học Tập Thoải Mái | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tập Thoải Mái

Ưu điểm

- Giáo viên dễ thương, gần gũi và tận tâm.
- Môi trường học tập thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cảm thấy học hỏi được nhiều thứ, ngữ pháp và từ vựng tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn