Môi Trường Học Tập Thoải Mái - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Môi Trường Học Tập Thoải Mái

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dễ thương, gần gũi và tận tâm.
- Môi trường học tập thoải mái.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Cảm thấy học hỏi được nhiều thứ, ngữ pháp và từ vựng tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.