Môi Trường Học Thân Thiện. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Thân Thiện.

Ưu điểm

Nhân viên thân thiện.
EA (Education Assistant) vui tính.
Thầy cô dạy dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Phòng học nên được lau sạch, cải thiện.
Thầy cô nên dạy theo kiểu vui tính hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ổn.
Giúp em nâng cao trình độ tiếng Anh.
Học viên lắng nghe, nghe càng kỹ càng tốt, không hiểu là hỏi liền.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn