Môi Trường Học Tốt. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Tốt.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Giáo trình hợp lý.
Giáo viên tận tình.

Trải nghiệm và lời khuyên

Gửi xe miễn phí.
Các anh chị CC hăng hái, nhiệt tình.
Chú bảo vệ và cô lao công dễ thương.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn