Môi Trường Thân Thiện | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, giảng bài dễ hiểu và công tâm (không thiên vị).
- Cơ sở vật chất tốt.
- Có nhiều chi nhánh để học viên lựa chọn chi nhánh gần nhà nhất.

Điểm cần cải thiện

- Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường thân thiện, giáo viên và bạn bè đều dễ gần.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn