Môi Trường Thân Thiện - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Môi Trường Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, giảng bài dễ hiểu và công tâm (không thiên vị).
- Cơ sở vật chất tốt.
- Có nhiều chi nhánh để học viên lựa chọn chi nhánh gần nhà nhất.

Điểm cần cải thiện

- Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường thân thiện, giáo viên và bạn bè đều dễ gần.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.