Môi Trường Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

- Môi trường tốt.
- Rộng rãi, thoải mái.
- Thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Hứng thú, luôn thân thiện mỗi ngày.
- Lời khuyên là nên học tại đây sớm vì nơi này có thể giúp bạn tốt hơn, những kỹ năng về đời sống, văn hóa, lịch sử của các nước khác trên toàn thế giới. Ngoài ra, trung tâm cũng giúp bạn tư duy tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn