Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh

Ưu điểm

- Giáo viên dạy tốt nè.
- Nâng cao trình độ tiếng Anh.
- Cho nhiều trò chơi thú vị.

Điểm cần cải thiện

- Cho bài tập nhiều, nhất là grammar.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Ráng học tốt.
- Cố gắng đạt điểm tốt.
- Có thể giúp cải thiện tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn