Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên dạy tốt nè.
- Nâng cao trình độ tiếng Anh.
- Cho nhiều trò chơi thú vị.

Điểm cần cải thiện

- Cho bài tập nhiều, nhất là grammar.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Ráng học tốt.
- Cố gắng đạt điểm tốt.
- Có thể giúp cải thiện tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.