Nên Làm Bài Tập Trên Giấy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nên Làm Bài Tập Trên Giấy

Ưu điểm

- Sạch sẽ.
- Giáo viên nhiệt tình.
- Kiểm tra bài tập đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

- Nên làm bài tập trên giấy để có thể lưu lại kiến thức.
- Giáo viên nên cho ít bài tập.
- Giáo viên trợ giảng hơi dữ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên làm bài tập về nhà đều đặn.
- Nhớ mang theo áo khoác vì lớp học hơi lạnh.
- Nhớ mang theo bình nước cá nhân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn