Nền Tảng Học Trực Tuyến Hữu Ích - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nền Tảng Học Trực Tuyến Hữu Ích

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Phương pháp học tập tốt (làm bài tập trên internet, xem lại đáp án sau khi hoàn thành, có bài tập thêm, biết được nội dung học của từng hôm...)

Điểm cần cải thiện

Nhiều bài tập về nhà quá.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học vui, thầy cô rất thân thiện, có chơi game lồng với học tập để đỡ nhàm chán khi học quá nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.