Nền Tảng Học Trực Tuyến Hữu Ích | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nền Tảng Học Trực Tuyến Hữu Ích

Ưu điểm

Phương pháp học tập tốt (làm bài tập trên internet, xem lại đáp án sau khi hoàn thành, có bài tập thêm, biết được nội dung học của từng hôm...)

Điểm cần cải thiện

Nhiều bài tập về nhà quá.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học vui, thầy cô rất thân thiện, có chơi game lồng với học tập để đỡ nhàm chán khi học quá nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn