Nhiều Cơ Hội Cho Học Viên Thực Hành - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nhiều Cơ Hội Cho Học Viên Thực Hành

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Những giáo viên ở YOLA dạy rất vui, sôi động vì mọi người luôn có thể khiến lớp học rất vui.
- Khi em học ở YOLA thì em có thể thấy được sự tiến bộ của em từng ngày.
- Những câu lạc bộ ở YOLA rất thú vị, những câu lạc bộ ấy có thể giúp em vừa học tiếng Anh, vừa học thêm được nhiều điều hơn như có câu lạc bộ STEAM giúp em học về máy móc.

Điểm cần cải thiện

Em nghĩ YOLA nên tổ chức các câu lạc bộ thường xuyên hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

YOLA thì mỗi ngày lễ thì trường luôn tổ chức rất vui và sôi động. Mọi người luôn được chào mừng.
Em có lời khuyên là: khi thấy bạn mới đến YOLA thì mấy bạn luôn được chào đón. Mọi người luôn niềm nở chào mừng các bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.