Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chương trình học của YOLA không chỉ học về grammars mà còn có cả những chương trình social studies.
- YOLA đã có những activity, những hoạt động ngoại khóa như Halloween, trung thu...

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm nên tổ chức những cuộc thi như Spelling bê hoặc Debate competition hoặc Fun science... quy mô lớn để cải thiện thêm thời gian tiếp xúc cộng đồng.
- More activity.
- Oh, and please give me easy tests.

Trải nghiệm và lời khuyên

- I think it was absolutely fun, with lots of activities.
- Also it improves my knowledge of society. It is the place where I met friends from different schools.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.