Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

- Chương trình học của YOLA không chỉ học về grammars mà còn có cả những chương trình social studies.
- YOLA đã có những activity, những hoạt động ngoại khóa như Halloween, trung thu...

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm nên tổ chức những cuộc thi như Spelling bê hoặc Debate competition hoặc Fun science... quy mô lớn để cải thiện thêm thời gian tiếp xúc cộng đồng.
- More activity.
- Oh, and please give me easy tests.

Trải nghiệm và lời khuyên

- I think it was absolutely fun, with lots of activities.
- Also it improves my knowledge of society. It is the place where I met friends from different schools.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn