Phần Mềm Edx Khá Mới Mẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phần Mềm Edx Khá Mới Mẻ

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình, dạy kỹ lưỡng về từng vocabulary, grammar... và cách giáo viên giảng rất hay và thú vị.
- Phần mềm EDX để làm bài tập về nhà khá mới mẻ so với các trung tâm khác, nó có nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng và từ vựng, không chỉ là homework trong ngày đó.
- Việc cho học sinh thuyết trình trước lớp cũng rất hay và tốt, đó là cách để học sinh trở nên tự tin hơn và rèn luyện khả năng bày tỏ toàn bộ ý nghĩ của mình bằng English.

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm lúc sắp xếp lớp cho học viên sau khi thi xếp lớp thì hơi không đúng. Giống như trình độ học sinh nên học ở lớp JS8 mà lại xếp ở lớp JS7 để kiếm thêm thu nhập (ý kiến bạn em nói với em).
- Các chương trình bị kéo dài qua từng khóa, hơi mất thời gian, tiền học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học khá tốt, tiến bộ khá (về em).
- Các bạn học viên mới thì em cũng không rõ lắm nhưng các bạn nên tập trung trong lớp và đừng xài phone trong giờ học, bị tịch thu như chơi ấy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn